fbpx

Peste 1.000 de anunțuri gratuite deja

Termeni și condiții

Acceptarea Termenilor si Conditiilor

Acceptarea termeni si conditii (“Termeni si Conditii”) constituie acordul legal dintre dvs. si Omieanunturi com. Va rugam sa cititi acesti Termeni si Conditii pentru utilizarea in orice mod a website-ului accesibil la adresa www.Omieanunturi.com . Accesarea si vizitarea Website-ului, inregistrarea unui cont pe site si folosirea serviciilor de publicare pe site de anunturi pentru vanzarea, cumpararea sau inchirierea de bunuri sau servicii inseamna acceptarea in totalitate si neconditionata a acestor Termeni si Conditii.

Utilizarea portalului și a serviciilor sale

Utilizatorul este de acord să utilizeze Website-ului , conținutul și serviciile acestuia în conformitate cu:

 • Legea sau orice alte norme ale sistemului juridic aplicabil
 • Aceste Condiții de utilizare
 • detaşarea
 • Bune maniere
 • Ordinea publică

De asemenea, Utilizatorul se angajează în mod expres să nu distrugă, să modifice, să nu dezactiveze sau, în orice alt mod, să deterioreze datele, programele sau documentele electronice și altele găsite în Website-ului   www.omieanunturi.com

Utilizatorul se angajează să nu împiedice accesul altor utilizatori la serviciul de acces prin consumul masiv al resurselor informatice prin care Omieanunturi.com furnizează serviciul, precum și să efectueze acțiuni care deteriorează, întrerup sau generează erori în sistemele menționate.

Utilizatorul se angajează să nu transmită, să introducă, să difuzeze și să pună la dispoziția terților orice tip de material și informații (programe, viruși, macro-uri, applet-uri, controale ActiveX, date, conținut, desene, fișiere de sunet și imagine, etc.) care sunt contrare legii, ordinii publice sau care cauzează sau sunt susceptibile de a provoca orice tip de modificare în sistemele informatice ale Omieanunturi sau ale terților.

Utilizatorul trebuie să facă Anuntul în categoria și locația corespunzătoare în care se află produsul, mașina, proprietatea, angajarea, serviciul sau animalul și se angajează să:

 • Nu incitați să acționați ilegal.
 • Să nu difuzeze defăimarea, calomnia, insulta și / sau conținutul sau propaganda de natură rasistă, xenofobă, de apologia terorismului sau care amenință drepturile omului.
 • Nu manifestați falsuri sau induceți în eroare.
 • Nu prevestiți alți utilizatori folosind codurile lor de acces la diferitele servicii și / sau conținut ale Portalului.
 • Nu folosiți e-mailuri neplăcute pentru a posta reclame.
 • Nu abuzați de sistemul de „raportare” a unui anunț pentru a elimina anunțurile fără motiv justificat.
 • Nu difuzați comunicări nesolicitate sau autorizate.
 • Să nu răspândească mesaje care amenință demnitatea terților sau care sunt nepoliticoase sau lipsite de respect
 • Nu folosiți roboți, păianjeni, „răzuitori” sau orice alte mijloace automate pentru a accesa Website-ului pentru a copia, elimina, reînnoi sau publica conținut fără acordul scris prealabil al Omieanunturi
 • Nu folosiți niciun instrument de multipostare care nu a fost autorizat în mod expres de Omieanunturi . În cazul încălcării acestei reguli de către utilizator, Website-ului poate înceta serviciul fără o notificare prealabilă fără a rambursa serviciile contractate.
 • Nu stocați și nu colectați în niciun fel informații personale sau date de la terți fără consimțământul dvs., inclusiv adrese de e-mail.
 • Nu evitați, evitați sau „săriți” măsurile utilizate pentru a preveni sau restricționa accesul la Website .

Prin contactarea unui Vanzator prin intermediul unui Anunt de pe pagină utilizând formularul „Trimiteți e-mail”, partea interesată acceptă ca un e-mail să fie trimis la e-mail furnizat ca amintire a contactului respectiv.

Proprietate intelectuală și industrială


Web.site-ul găzduiește atât propriul său conținut, cât și conținutul creat de utilizatori. web.site-ul este protejat de legile privind proprietatea intelectuală și tratatele internaționale pe această temă. Conținutul afișat pe sau prin intermediul site-ului web este protejat ca o lucrare colectivă și / sau o compilare, în conformitate cu legile privind proprietatea intelectuală și tratatele internaționale pe această temă.

Cu excepția cazului în care este autorizat de web.site-ul sau dacă nu este permis legal, utilizatorul nu poate copia, modifica, distribui, vinde, închiria sau exploata în alt fel conținutul web.site-ului (excepție făcută din conținutul propriu al utilizatorului). De asemenea, utilizatorul nu poate efectua operațiuni de dezasamblare sau decompilare, inginerie inversă sau orice altă operațiune destinată obținerii oricărui cod sursă conținut în acest portal.

Prin încărcarea fotografiilor pe portal, utilizatorul transferă în mod liber către web.site-ul drepturile de exploatare a proprietății intelectuale asupra acestora, astfel încât web.site-ul să le poată reproduce, să le transforme (inclusiv, fără limitare, includerea filigranelor sau a altor mecanisme care împiedică exploatarea neacordarea de către terți), să le distribuie și să le comunice publicului (inclusiv punerea la dispoziția publicului) prin orice mod de exploatare și folosind orice format sau suport sau mijloc de exploatare sau comunicare. Acest transfer de drepturi nu este supus niciunei limitări temporale sau teritoriale, adică se realizează pentru toată lumea și pentru întreaga perioadă de valabilitate legală a acestora.

Utilizatorul garantează că este proprietarul integral al drepturilor care îi sunt atribuite web.site-ul în conformitate cu această clauză și că utilizarea și exploatarea acestora de către web.site-ul nu va implica nicio încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, nici a imaginii, nici, în general. , de orice alt tip, care corespund oricărei terțe părți, obligându-se să despăgubească și să păstreze inofensiv web.site-ul în caz de încălcare.

Excluderea garanțiilor și a răspunderii

Disponibilitatea și continuitatea website-ulului și a serviciilor

Omieanunturi nu garantează disponibilitatea, accesul și / sau continuitatea funcționării website-ulului și a Serviciilor sale. De asemenea, Omieanunturi nu va fi responsabil, cu limitele stabilite de lege, pentru daunele cauzate Utilizatorului ca urmare a indisponibilității, a eșecurilor de acces și a lipsei de continuitate a website-ulului și a Serviciilor sale.

Conținutul și serviciile Omieanunturi

Omieanunturi va răspunde exclusiv și exclusiv pentru Serviciile furnizate de el însuși și pentru conținuturile provenite direct de Omieanunturi și identificate cu drepturile de autor. Respectiva responsabilitate va fi exclusă în cazurile în care apar cazuri de forță majoră sau în cazurile în care configurația echipamentului Utilizatorului nu este adecvată pentru a permite utilizarea corectă a serviciilor de internet furnizate de Omieanunturi.

Fără a aduce atingere dispozițiilor, responsabilitatea posibilă a Omieanunturi față de utilizator sau față de terți este limitată la cea mai mare dintre următoarele sume: (a) prețul total pe care utilizatorul l-a plătit Omieanunturi în cele douăsprezece luni anterioare actului care a creat responsabilitatea sau (b) suma de o sută (1) euro, excluzând, în orice caz, orice răspundere pentru daune indirecte sau pierderi de câștig.

website-ulul nu este responsabil pentru posibila apariție a anunțurilor indexate în motoarele de căutare în afara website-ulului, odată ce acestea s-au dezabonat de la bazele noastre de date.

Conținut și servicii ale terților

Omieanunturi nu revizuiește sau nu controlează, aprobă sau deține în prealabil conținutul, produsele, serviciile, avizele, comunicările, datele, fișierele și orice fel de informații ale terților colectate pe website-ul. De asemenea, nu garantează legalitatea, fiabilitatea, utilitatea, veridicitatea, exactitatea, completitatea și actualitatea conținutului, informațiilor și serviciilor terților din website-ul. Omieanunturi nu garantează în niciun fel că Utilizatorii website-ulului utilizează conținutul și / sau serviciile acestora în conformitate cu legea, reglementările aplicabile, ordinea publică sau aceste Condiții de utilizare.

Omieanunturi nu controlează în prealabil și nu garantează absența virușilor și a altor elemente din conținutul și serviciile furnizate de terți prin intermediul website-ulului care pot introduce modificări în echipamentele de acces, documente sau fișiere stocate în ele.

Omieanunturi nu este responsabil pentru conținutul care face obiectul dumpingului sau pentru faptele comise de alți utilizatori. De asemenea, nu este responsabil pentru daune sau pierderi ca urmare a prezenței virușilor sau a altor elemente în conținutul și serviciile furnizate de terți. De asemenea, Omieanunturi nu va fi răspunzător pentru daunele de orice fel care decurg din utilizarea neglijentă sau rău intenționată a conturilor de e-mail utilizate pentru a insera un anunt sau pentru a răspunde la un anunt.

În orice caz, Omieanunturi nu va fi responsabil, indirect sau subsidiar, pentru pierderea sau reputația economică sau pentru orice fel de daune speciale, indirecte sau emergente, rezultate din utilizarea site-ului web de către utilizator.

Scutirea de răspundere indicată la paragraful anterior se aplică în cazul în care Omieanunturi nu are cunoștințe efective că activitatea sau informațiile stocate sunt ilegale sau că dăunează proprietăților sau drepturilor unui terț susceptibil de a fi despăgubite sau dacă acestea au avut-o acționează cu sârguință pentru a elimina datele și conținutul sau a face imposibil accesul la acestea.

În pofida celor de mai sus, posibila răspundere a Omieanunturi față de utilizator sau față de terți este limitată la cea mai mare dintre următoarele sume: (a) prețul total pe care utilizatorul l-a plătit Omieanunturi în cele douăsprezece luni anterioare actului care a generat responsabilitatea sau (b) suma de (1) euro.

Angajarea serviciilor legate de anunț


Contractarea serviciului de „reînnoire automată” legată de o reclamă publicată pe Web nu va avea efect decât ÎN CADRUL perioadei de valabilitate a anunțului, ne asumând în niciun caz o prelungire a valabilității anunțului până la sfârșitul publicării, nici prin eliminarea activă a reclamei.

Contractarea cu terți prin portal


Utilizatorul recunoaște și acceptă faptul că orice relație contractuală sau extracontractuală care se oficializează cu agenții de Anunturi sau terți contactați prin intermediul Website-ul, precum și participarea acestora la concursuri, promoții, vânzarea de bunuri sau servicii, sunt înțelese ca fiind realizate exclusiv și exclusiv între Utilizator și agentul de Anunturi și / sau persoana terță. Prin urmare, Utilizatorul acceptă faptul că Omieanunturi nu are nicio responsabilitate pentru daune sau pierderi de orice natură cauzate de negocierile, conversațiile și / sau relațiile contractuale sau extracontractuale cu agenții de publicitate sau terțe persoane contactate prin web.

Link-uri text și link-uri grafice


Websiteul pune la dispoziția clienților sale dispozitive de legătură text text și / sau link-uri grafice care permit utilizatorilor să acceseze site-uri web deținute de alte entități. Aceste link-uri sunt indicate în mod corespunzător ca Anunturi pe web.

Clientul autorizat anterior recunoaște și acceptă că utilizarea conținutului paginilor web legate va fi pe riscul și responsabilitatea dvs. și exonerează Omieanunturi, SL de orice responsabilitate pentru disponibilitatea tehnică a paginilor web legate, calitatea, fiabilitatea, exactitatea și / sau veridicitatea serviciilor, informațiilor, elementelor și / sau conținutului pe care utilizatorul le poate accesa în ele.

Omieanunturi nu va fi răspunzător în mod indirect sau subsidiar de daunele de orice fel care decurg din a) operațiunea, indisponibilitatea, inaccesibilitatea și absența continuității paginilor web legate; b) lipsa menținerii și actualizării conținutului și serviciilor conținute în paginile web legate; c) lipsa calității, inexactității, ilegalității, inutilității conținutului și serviciilor paginilor web legate.

Dreptul de a limita sau de a înceta serviciul Omieanunturi


Omieanunturi își rezervă dreptul, în orice moment și în mod discreționar, de a respinge orice Anunt sau angajament de a plasa un Anunt într-o anumită categorie sau locație. De asemenea, Omieanunturi își rezervă dreptul de a elimina orice Anunt din website fără o notificare prealabilă utilizatorilor și / sau agenților de Anunturi.

Omieanunturi poate refuza sau înceta serviciul său și poate adopta măsuri tehnice și legale pentru a ține utilizatorii departe de web dacă considerăm că creează probleme sau acționează contrar spiritului sau formei regulilor și condițiilor noastre de utilizare, toate cu Independența oricărei plăți efectuate pentru utilizarea Website-ul sau a serviciilor complementare. Cu toate acestea, indiferent dacă decidem sau nu să retragem accesul la site-ul unui utilizator, nu acceptăm nicio responsabilitate pentru utilizarea neautorizată sau ilegală a site-ului de către utilizatori, așa cum este descris în alineatele precedente …

Despăgubiri pentru utilizare abuzivă


Omieanunturi își rezervă dreptul, care poate fi exercitat în orice moment pentru a încasa compensații de un euro sau echivalentul său în credite pentru fiecare reclamă care este obligată să elimine de pe portal, ca urmare a contravenției acestor condiții de utilizare sau a normelor de publicare. Omieanunturi poate încasa o asemenea compensație, compensând cu credite dobândite de infractor. Pentru plata acestei compensații pot fi solicitate atât agentul de publicitate final, cât și terții sau companiile care facilitează cu ajutorul lor utilizarea abuzivă a serviciilor.

Modificări ale serviciului și condițiilor de utilizare

Omieanunturi își rezervă dreptul de a aduce modificări Website-ul, putând modifica, șterge și include, unilateral și fără notificare prealabilă, conținut nou, precum și modul în care sunt prezentate și localizate.

De asemenea, Omieanunturi își rezervă dreptul de a efectua modificări la aceste Condiții de Utilizare în orice moment. Utilizatorul va fi supus noilor condiții de utilizare care au fost publicate la momentul accesării sau utilizării serviciilor Website-ul.

Dacă oricare dintre aceste condiții este invalidată, nulă sau neaplicabilă din orice motiv, respectiva condiție va fi exclusă și nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte condiții.

Prețurile serviciilor

Prețurile serviciilor vor fi stabilite în paginile corespunzătoare ale Website-ul pentru fiecare serviciu și vor fi valabile atât timp cât vor rămâne accesibile utilizatorului.

Minori

În general, pentru a utiliza serviciile Portal, minorii trebuie să fi obținut anterior autorizația părinților, tutorilor sau reprezentanților lor legali, care vor fi responsabili pentru toate actele desfășurate prin website de către minorii în îngrijirea lor. În acele servicii în care este indicat în mod expres, accesul va fi restricționat numai și exclusiv pentru persoanele de peste 18 ani.

Durata și încetarea


Furnizarea serviciilor și / sau conținutului Website-ul are o durată nedeterminată.

În pofida celor de mai sus și în plus față de cauzele legal stabilite, Omieanunturi este împuternicit să înceteze, să suspende sau să întrerupă unilateral, în orice moment și fără notificare prealabilă, furnizarea serviciului și a Website-ul și / sau a oricăreia dintre servicii.

Jurisdicție


Legea aplicabilă în caz de dispută sau conflict de interpretare a termenilor care alcătuiesc acești Termeni de utilizare, precum și orice problemă legată de serviciile Website-ul va fi legislația romana.

Pentru soluționarea oricărei dispute care pot apărea cu ocazia utilizării Website-ul și a serviciilor sale, părțile sunt de acord să se supună jurisdicției instanțelor și tribunalelor din orașul Bucuresti și superiorilor lor ierarhici, cu demisie expresă față de alții dacă au avut-o și au fost diferite de cele revizuite.

Reguli de publicare

Ca regulă de bază, și așa cum este specificat în Termenii de utilizare a Omieanunturi, anuntului trebuie să respecte legile și orice alte reguli ale sistemului juridic aplicabil, bunelor obiceiuri și ordinii publice.

Dincolo, agenții de vanzari trebuie să respecte Regulile generale de publicare, precum și regulile specifice ale categoriei în care este publicată o anumită anunt.

Este important să rețineți că regulile sunt actualizate frecvent și, prin urmare, se schimbă în timp. Omieanunturi își rezervă dreptul de a decide când o anunt contravine regulilor și spiritului Website-ul și, prin urmare, când este necesar să o ștergeți de pe site. Orice anunt sau utilizator care nu este de acord cu Termenii de utilizare sau cu Regulile de publicare vor fi eliminate și blocate din pagină.

Ca regulă generală, orice utilizare a Omieanunturi care dăunează sau deranjează alți utilizatori care utilizează Website-ulul va fi înțeleasă ca neacceptabilă .

Norme generale de publicare


Este necesar să completați toate câmpurile obligatorii din formularul Adauga anunt.
Categoriile și secțiunile trebuie respectate (cerere și ofertă).
Nu este permisă publicarea unui anunț identic sau similar cu altul deja publicat.
Nu aveți voie să utilizați e-mailuri neplăcute pentru a posta un anunț.
Nu este permisă scrierea anuntului cu majuscule.
Nu este permisă publicarea serviciilor de difuzare a anunțurilor.
Nu este permis să reclame ceva generic.
Nu este permisă utilizarea de cuvinte cheie care nu au legătură cu anunțul („Spamming cuvinte cheie”).
Nu este permisă utilizarea sistemelor sau instrumentelor pentru publicarea sau reînnoirea masivă și / sau automată a reclamelor, fără acordul prealabil scris al Omieanunturi.
Nu este permisă copierea, procesarea sau distribuirea textului și / sau a fotografiilor sau imaginilor unor terți fără autorizația dvs. prealabilă.
Nu este permisă includerea numărului de telefon sau a e-mailului în afara câmpurilor furnizate în mod explicit pentru a include aceste informații sau URL în numele câmpului din formularul PUBLISH AD.
Nu este permisă publicarea de reclame cu conținut erotic, sexual sau pornografic.
Un anunț poate fi reînnoit gratuit doar o dată la 24 de ore (00:01 la 23:59).
Nu este permisă publicarea numerelor speciale de încărcare (905, 806 etc.) în orice categorie din afara secțiunii Seers.
În reclame valabile pentru toată Romania, trebuie să indicați locația în care produsul, animalul, proprietatea, angajarea etc.
Un barter trebuie anunțat în categoria articolului sau serviciului disponibil pentru agentul de vanzari.
Nu este permisă vanzaria serviciilor de clarviziune în afara categoriei Seers.
Nu este permisă punerea unui preț fictiv pentru îmbunătățirea pozițiilor de căutare.
Nu este permisă publicarea anunțurilor care promovează întreprinderile care, într-un fel, pot fi concurenți ai milanunciilor.

Reguli specifice ale categoriei

Ocuparea forței de muncă
Nu este permisă publicarea anunțurilor legate de sex, erotism sau fetișism, precum și masaje, companie sau prietenie în această secțiune.
Nu este permis să anunțe scheme piramidale sau similare.
Nu trebuie să anunțați oferte de muncă independentă (freelanceri, contracte comerciale, …) sau similare în această secțiune. Aceste tipuri de oferte trebuie oferite în secțiunea „afaceri”. În cadrul ocupării forței de muncă, sunt permise doar oferte de muncă sau cereri cu contract de muncă.
Nu este permisă oferirea de servicii în această secțiune. În job OFERTE sunt publicate anunțuri în care agentul de vanzari dorește să angajeze pe cineva. Anunțurile agenților de vanzari care caută un loc de muncă (nu angajarea unui serviciu) sunt publicate în CERERI postului.

Imobiliare


O singură proprietate poate fi anunțată pe anunț.
Proprietatea trebuie anunțată în localitatea în care se află.
Nu puteți căuta însoțitori sau însoțitoare pentru saloane de relaxare, saloane de masaj etc.
Obligații speciale pentru agenții de vanzari de a închiria case de vacanță. Proprietarul sau administratorul casei de vacanță:
Manifestați-vă că au un titlu legitim pentru a dispune de proprietate sau, după caz, autorizația acesteia și cu toate licențele și autorizațiile administrative care pot fi necesare pentru dezvoltarea legală a activității.
Trebuie să publicați anumite informații precise și exacte despre caracteristicile cazării oferite pe Website-ul și sunteți de acord să o mențineți actualizată.
El va fi responsabil pentru informațiile publicate sau omise, precum și pentru conținutul publicat de acesta.
Decretul despre certificarea eficienței energetice a clădirilor stabilește obligația de a pune la dispoziția cumpărătorilor sau utilizatorilor clădirilor un certificat de eficiență energetică care ar trebui să includă informații obiective despre eficiența energetică a unei clădiri și valori de referință, cum ar fi cerințele minime de eficiență energetică, astfel încât proprietarii sau arendașii clădirii sau ai unei unități a clădirii să poată compara și evalua eficiența lor energetică. Prin urmare, și ori de câte ori este cazul datorită tipului de proprietate publicizată, este responsabilitatea agentului de vanzari să includă în anunț certificatul de eficiență energetică. Mai multe informații laNivel de certificare a eficienței energetice .

Motor


Categoriile de mașini, mașini clasice, SUV-uri, mașini fără licență, autoutilitare, camioane, autobuze și motociclete sunt rezervate exclusiv pentru vehicule și servicii, piese, accesorii sau altele similare nu pot fi vanzari.
Nu este permisă publicarea fotografiilor unui alt vehicul decât vehiculul de vânzare.
Se va înțelege că un vânzător este profesionist atât timp cât se identifică ca atare sau are mai mult de trei anunțuri auto active în același timp.

Interzis nu acceptate

Țigări, țigarete, țigări de foi, tutun, droguri de orice fel

Arme și muniții letale conform Legii 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, inclusiv arme neletale de autoapărare ce pot cauza rănirea, arme cu tranchilizante, arme de asomare, arme cu bile sau cu aer comprimat, dispozitivele pentru șocuri electrice și produse conexe conform Legii 61/1991

Materiale explozibile sau pirotehnice conform Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive, precum și alte obiecte periculoase pentru sănătate

Medicamente, produse medicale și farmaceutice (pentru oameni sau animale), sânge, organe umane, afrodisiace, suplimente nutriționale, steroizi, proteine, suplimente pentru sportivi, produse pentru slăbit, precum și oricare alte bunuri care pot fi periculoase pentru sănătatea și viața umană

Materiale erotice și obscene, produse de sex-shop, dating, servicii de masaj erotic, servicii de escortă, videochat, precum și oferte de muncă pentru posturile de dansatoare, animatoare club, oferte de muncă mascate, care fac referire la /implică activități sexuale 

Obiecte obținute prin furt, înșelăciune sau alte tipuri de infracțiuni

Bunuri ce se află în afara țării (de exemplu: autoturisme, utilaje agricole, imobile)

Animale pe cale de dispariție, protejate de Legea nr. 69/1994 pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973. Poți găsi în Anexa I, II și III lista speciilor protejate. 

Animale de companie (în special câini din rasele Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor) a căror comercializare încalcă legislația română și europeană în acest domeniu. Mai multe detalii despre obligațiile și interdicțiile referitoare la anunțurile de vânzare, schimb și/sau adopție a câinilor sunt disponibile.

Vă reamintim că, în conformitate cu Condițiile de utilizare, Omieanunturi își rezervă dreptul, în orice moment și în mod discreționar, de a respinge orice Anunt sau angajament de a plasa un Anunt într-o anumită categorie sau locație. De asemenea, Omieanunturi își rezervă dreptul de a elimina orice Anunt din Website fără o notificare prealabilă utilizatorilor și / sau agenților de Vanzari.

Omieanunturi poate refuza sau înceta serviciul său și poate adopta măsuri tehnice și legale pentru a ține utilizatorii departe de Website dacă considerăm că creează probleme sau acționează contrar spiritului sau formei regulilor și condițiilor noastre de utilizare, toate cu Independența oricărei plăți efectuate pentru utilizarea Websiteului sau a serviciilor complementare. Cu toate acestea, indiferent dacă decidem sau nu să retragem accesul la site-ul unui utilizator, nu acceptăm nicio responsabilitate pentru utilizarea neautorizată sau ilegală a site-ului de către utilizatori, așa cum este descris în alineatele precedente.